ul. Żwirki i Wigury 4/12
20-029 Lublin

OFERTANasza Kancelaria oferuje pomoc merytoryczną w ocenie sytuacji prawnej oraz wskazaniu właściwego kierunku podejmowanych działań. Sprawy prowadzone są przez doświadczonych prawników i adwokatów. Nasza specjalizacja to prawo cywilne i gospodarcze (windykacja należności, umowy cywilno-prawne oraz handlowe, dochodzenie roszczeń z umów, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, prawo spadkowe, prawo lokalowe), prawo rodzinne (rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, opieka, ubezwłasnowolnienie, kuratela), prawo karne i wykroczeń (obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego, środki probacyjne, kara łączna), prawo karne wykonawcze (odroczenie i przerwa w odbywaniu kary) oraz prawo administracyjne (odwołania od decyzji, skargi do sądów administracyjnych). 

Zakres usług obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, udział w negocjacjach pozasądowych, oraz reprezentowanie klientów w sprawach sądowych i przed organami państwowymi.

Honorarium ustalane jest indywidualnie i dostosowane nie tylko do stopnia skomplikowania sprawy, ale także możliwości płatniczych klienta. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dogodne dla klienta raty. Sama konsultacja telefoniczna lub osobista nie kosztuje nic.

Uważamy, że sukces naszego klienta jest naszym sukcesem, dlatego jest możliwość częściowego uzależnienia wysokości honorarium od rezultatu sprawy, zaś przypadku wydania przez Sąd niekorzystnego rozstrzygnięcia, nigdy nie bierzemy dodatkowych pieniędzy za sporządzenie środka zaskarżenia. Szanujemy Państwa czas i pieniądze.

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ